Regulamin

POSTANOWIENIE REGULAMINU STOSUJE SIĘ DO PRZEWOZU OSÓB WYKONYWANYCH TYLKO PRZEZ POJAZDY BĘDĄCE W DYSPOZYCJI FIRMY WEST TRANS.

Przewoźnik

Pasażer

Bagaż

Rezerwacja ceny

Reklamacje